سفارش تبلیغ
صبا

سلام...

خدایا بر سرم عقل، به قلبم عشق، به تنم سلامتی و به روحم آسایش عطا کن و به شخصیتم قدرت؛ آنچنان قدرتی که ، وقتی قلبم مجروح از جور ظالمان و ناسپاسی یاران شد از تو ناامید نشوم...